Ngày Nay số 285

Giấcmơmua nhà của công nhân Hà Nội sắp có thật? Khi mức lương ít ỏi không đủ chi tiêu, không đủ để ra món tiết kiệm thì chuyện mua nhà, an cư lạc nghiệp với đại đa số công nhân ở Hà Nội là giấc mơ xa xỉ. Những chính sáchhướng tới an cư lạc nghiệp đang hướng tới việc giải quyết câu chuyện này. Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 xác định, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho người lao động. Cuối tháng 6/2022, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBNDTP Dương Đức Tuấn đã trình bàyTờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về dự thảo Chương trình phát triển nhà ởTPHàNội giai đoạn 2021-2030. Theo Tờ trình về dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 20212030 của UBND TP Hà Nội, thành phố xác định phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với định hướng phát triển đô thị. Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển thị trường bất động sản nhà ở, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệuquả; Nâng cao chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện nghi và môi trường… Thành phố cũng xác định, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà chung VIỆT ĐAN Với những chính sách ngày càng hướng đến người lao động, lấy người lao động làm trung tâm để làm sao người lao động gắn bó lâu dài với công việc, chuyện mua nhà của công nhân đang có nhiều chuyển biến tích cực. hàng mua nhà ở thương mại làmnhà ở phục vụ tái định cư; Thực hiện thí điểm mô hình xâydựngnhàởxãhội làmnhà ở phục vụ tái định cư. Vềnhàở thươngmại, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sản nhà ở; Căn hộ có điện tích tối thiểu 40m2/căn hộ; Rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang triển khai và ưu tiên triển khai cải tạo, xây dựng lại 6 khu có nhà nguy hiểmcấpD; Tiếp tục cải tạo, chỉnh trang nhà ở, khu phố cũ. Về nhà ở riêng lẻ, phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm). Tiếp tục thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ. Trong đó, tập trung xóa bỏ nhà tạm, nhà đơn sơ tại các khu nhà “ổ chuột” khu vực chân cầu, dọc theo ven các sông, kênh trên địa bàn thành phố; Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn TP đạt 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%. Cácdựánđầu tưxâydựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch xây dựng theo xu hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số; Các khu đô thị, khu nhà ở phải bố trí đầy đủ hạ tầng khung, (cấp điện, cấp thoát - nước), đáp ứng đầy đủ cơ sở giáo dục công lập… 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ có khu nhà ở xã hội Về mục tiêu đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toànTP cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở; Đảm bảo chỗ ở ổn định cho côngnhânvàphát triển nhà ở công nhân gắn liền với trách nhiệm của người sử dụng lao động, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, chính quyền địa phương và các tổ chức công đoàn... Dự thảo Chương trình đưa ra các mục tiểu cụ thể như đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố phấn đấu đạt 29,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31m2/ người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người. Về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,25 triệum2 sàn nhà ở; Chuẩn bị đầu tư xây dựng các khunhàởxãhội độc lập (tập trung) theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định củaTrung ương, nhà ở cho - thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án. Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 0,565 triệu m2 sàn nhà ở. Thực hiện mua nhà ở thươngmại làmnhà ở tái định cư bằng nguồn vốn từ ngân sách, trong đó ưu tiên đối với quỹ nhàđang thực hiện cơ chếđặt HàNội phấnđấu100% các khucôngnghiệp, khuchếxuất của thành phốđềucókhunhàởxã hội phục vụcôngnhân, người laođộng. Tỷ lệnhà ởxãhội cho thuêđạt tối thiểu theoquyđịnhcủa Trungương, nhàởcho thuêmuaphải đạt tối thiểu10%diện tíchnhàở xãhội tại dựán. NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ Số285 - ThứNăm, ngày7/7/2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==