Tin Mới

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9/9/2020. (Ảnh: New York Times)

Có còn ai nhớ tới Brexit?

(Ngày Nay) - Đã 7 tháng trôi qua từ khi Anh chính thức rời khỏi EU, nhưng các thoả thuận giữa 2 bên trong giai đoạn “hậu Brexit” vẫn đang gặp bế tắc.