Tin Mới

Thành viên thực hiện khảo sát đến từ các cơ quan nghiên cứu và trường đại học uy tín

FrieslandCampina khảo sát dinh dưỡng trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

(Ngày Nay) -FrieslandCampina toàn cầu vừa công bố về việc thực hiện khảo sát dinh dưỡng tại khu vực Đông Nam Á lần thứ 2 (SEANUTS II). Khảo sát được phối hợp thực hiện với các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học uy tín, nhằm đánh giá thực tế...
Ký kết hợp tác giữa Sở Tài Nguyên Môi Trường, Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương và Công ty FrieslandCampina Việt Nam

FrieslandCampina Việt Nam hợp tác với tỉnh Bình Dương

(Ngày Nay) -Sở Tài nguyên Môi trường, Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương & công ty FrieslandCampina Việt Nam ngày 28/3 ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong năm 2018 cho  học sinh, sinh viên...