Tin Mới

3 nhân tài Việt sản xuất vũ khí khiến giặc ngoại xâm khiếp sợ là ai?

(Ngày Nay) - Trong quá trình dựng và giữ nước, để chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta đã sản sinh ra những nhà kỹ thuật quân sự xuất sắc, chế tạo nhiều vũ khí khiến kẻ thù khiếp đảm.

Nỏ thần Liên Châu do ai sáng chế?

1. Nỏ thần Liên Châu do ai sáng chế?

 • A. Cao Lỗ

 • B. Cao Thắng

 • C. Cao Nữu

 • D. Cao Lâm

Người sáng chế ra nỏ thần quê ở đâu?

2. Người sáng chế ra nỏ thần quê ở đâu?

 • A. Bắc Ninh

 • B. Bắc Giang

 • C. Hải Dương

 • D. Hưng Yên

Cao Lỗ còn có tên gọi khác là gì?

3. Cao Lỗ còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Cao Nỗ

 • B. Cao Thông

 • C. Thạch Thần

 • D. Cả 3 đáp án trên

Ai là người phát minh ra súng thần cơ?

4. Ai là người phát minh ra súng thần cơ?

 • A. Hồ Quý Ly

 • B. Hồ Hán Thương

 • C. Hồ Nguyên Trừng

 • D. Cả 3 người trên

Ông là con trai của ai?

5. Ông là con trai của ai?

 • A. Hồ Hán Thương

 • B. Hồ Quý Ly

 • C. Hồ Bắc

 • D. Hồ Mạnh Đạt

Hồ Nguyên Trừng lấy hiệu là gì?

6. Hồ Nguyên Trừng lấy hiệu là gì?

 • A. Mạnh Nguyên

 • B. Thượng Lân

 • C. Nam Hà

 • D. Nam Ông

Ai là người đầu tiên chế tạo ra súng trường?

7. Ai là người đầu tiên chế tạo ra súng trường?

 • A. Cao Thắng

 • B. Nguyễn Quán Quang

 • C. Trần Đại Nghĩa

 • D. Quách Đình Bảo

Ông từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa nào?

8. Ông từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa nào?

 • A. Ba Đình

 • B. Bãi Sậy

 • C. Hương Khê

 • D. Yên Thế

Súng trường do ông chế tạo ra dựa trên loại súng nào?

9. Súng trường do ông chế tạo ra dựa trên loại súng nào?

 • A. Súng trường 1872

 • B. Súng trường 1874

 • C. Súng trường 1876

 • D. Súng trường 1878

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo