Tin Mới

HIV lây lan khắp thế giới như thế nào?

HIV lây lan khắp thế giới như thế nào?

(Ngày Nay) - Gần 60 năm trôi qua, con người vẫn phải chấp nhận sống chung với "căn bệnh thế kỷ" - HIV. Vậy căn bệnh này đã lây lan khắp thế giới như thế nào