Tin Mới

Tân tổng thống Brazil là ai?

Tân tổng thống Brazil là ai?

(Ngày Nay) - Ứng cử viên cực hữu của đảng Xã hội Tự do đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 28/10