Tin Mới

Ai là người đầu tiên ở nước ta chế tạo ra súng trường?

(Ngày Nay) - Không chỉ là nhà kỹ thuật quân sự xuất sắc, khiến kẻ thù cũng phải kính nể, ông còn được xem là kỹ sư quân giới đầu tiên của nước ta. Vậy ông là ai?
Người được xem là kỹ sư quân giới đầu tiên của nước ta là ai?

1. Người được xem là kỹ sư quân giới đầu tiên của nước ta là ai?

 • A. Cao Thắng

 • B. Nguyễn Quán Quang

 • C. Trần Đại Nghĩa

 • D. Quách Đình Bảo

2. Ông từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa chống giặc nào?

 • A. Phát xít Nhật

 • B. Giặc Pháp

 • C. Giặc Mỹ

 • D. Giặc nội xâm

Cuộc khởi nghĩa nổi tiếng có sự tham gia của ông tên là gì?

3. Cuộc khởi nghĩa nổi tiếng có sự tham gia của ông tên là gì?

 • A. Ba Đình

 • B. Bãi Sậy

 • C. Hương Khê

 • D. Yên Thế

Ông quê ở tỉnh nào?

4. Ông quê ở tỉnh nào?

 • A. Bắc Ninh

 • B. Thanh Hóa

 • C. Nghệ An

 • D. Hà Tĩnh

Súng trường do ông chế tạo ra dựa trên loại súng nào?

5. Súng trường do ông chế tạo ra dựa trên loại súng nào?

 • A. Súng trường 1872

 • B. Súng trường 1874

 • C. Súng trường 1876

 • D. Súng trường 1878

Người em cùng tham gia khởi nghĩa Hương Khê với ông là ai?

6. Người em cùng tham gia khởi nghĩa Hương Khê với ông là ai?

 • A. Cao Lỗ

 • B. Cao Nữu

 • C. Cao Lâm

 • D. Cao Hữu

Nguyên nhân nào dẫn tới cái chết của thủ lĩnh Cao Thắng?

7. Nguyên nhân nào dẫn tới cái chết của thủ lĩnh Cao Thắng?

 • A. Bị bệnh

 • B. Bị địch bắt

 • C. Tử trận

 • D. Bị sát hại

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo