Tin Mới

Ai là nữ quan đầu tiên trong sử Việt?

Dưới chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ, vẫn có những người phụ nữ vượt lên tất cả, khẳng định được trí tuệ không hề thua kém những bậc nam giới.

Ai là nữ quan đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

1. Ai là nữ quan đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

 • A. Lê Thị Loan

 • B. Nguyễn Thị Bích Châu

 • C. Nguyễn Thị Lộ

Ai là nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

2. Ai là nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

 • A. Nguyễn Thị Duệ

 • B. Nguyễn Thị Hinh

 • C. Nguyễn Thị Yến

Sau khi nhà Mạc bỏ chạy, bà Nguyễn Thị Duệ được chúa Trịnh nào mời vào dạy học trong vương phủ?

3. Sau khi nhà Mạc bỏ chạy, bà Nguyễn Thị Duệ được chúa Trịnh nào mời vào dạy học trong vương phủ?

 • A. Trịnh Kiểm

 • B. Trịnh Tùng

 • C. Trịnh Tráng

Nữ thi sĩ nổi danh nào trong sử Việt dám tự ý thăng đường xử án thay chồng?

4. Nữ thi sĩ nổi danh nào trong sử Việt dám tự ý thăng đường xử án thay chồng?

 • A. Hồ Xuân Hương

 • B. Nguyễn Thị Hinh

 • C. Nguyễn Ngọc Toàn

Người phụ nữ nào từng góp công giúp chồng mình soạn thảo thư từ khuyên quân Minh đầu hàng?

5. Người phụ nữ nào từng góp công giúp chồng mình soạn thảo thư từ khuyên quân Minh đầu hàng?

 • A. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

 • B. Nguyễn Thị Lộ

 • C. Phạm Thị Uyển

6. Cái chết của vị vua nào khiến gia đình bà Nguyễn Thị Lộ bị tru di tam tộc?

 • A. Lê Thái Tổ

 • B. Lê Nhân Tông

 • C. Lê Thái Tông

Kết quả: 0/6

Theo Vietnamnet

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo