Tin Mới

Ai là trạng nguyên cuối cùng của Việt Nam?

(Ngày Nay) - Ông là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta thời phong kiến. Vậy ông là ai?
Ai là trạng nguyên cuối cùng của Việt Nam?

1. Ai là trạng nguyên cuối cùng của Việt Nam?

 • A. Đỗ Tống

 • B. Trịnh Tuệ

 • C. Lê Nại

Tên thật của vị trạng nguyên cuối cùng này là gì?

2. Tên thật của vị trạng nguyên cuối cùng này là gì?

 • A. Trịnh Huệ

 • B. Trịnh Hưng

 • C. Trịnh Húy

Ông đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi?

3. Ông đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 31 tuổi

 • B. 33 tuổi

 • C. 35 tuổi

Ngoài là trạng nguyên cuối cùng của Việt Nam, ông còn gắn với giai thoại nào sau đây?

4. Ngoài là trạng nguyên cuối cùng của Việt Nam, ông còn gắn với giai thoại nào sau đây?

 • A. Mài gươm dưới bóng trăng

 • B. Vượt qua thử thách của vua Khang Hy

 • C. Gian lận thi cử

Sau khi bị nghi ngờ gian lận thi cử, ông đã làm gì để minh oan?

5. Sau khi bị nghi ngờ gian lận thi cử, ông đã làm gì để minh oan?

 • A. Làm bài thi khác với sự canh chừng của chúa Trịnh

 • B. Không minh oan, không giải thích mà thể hiện ở hành động

 • C. Trả lời tất cả các câu hỏi khó ở bất cứ sách nào về kinh, sử, y học bói toán

Quê hương của vị trạng nguyên cuối cùng này ở đâu?

6. Quê hương của vị trạng nguyên cuối cùng này ở đâu?

 • A. Thanh Hóa

 • B. Nghệ An

 • C. Hà Tĩnh

Trạng Tuệ còn được biết đến với vai trò là gì?

7. Trạng Tuệ còn được biết đến với vai trò là gì?

 • A. Tác giả cuốn sách “Tam giáo”

 • B. Người nhuận sắc và soạn văn một số bia

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sau khi từ giã quan trường, ông làm gì?

8. Sau khi từ giã quan trường, ông làm gì?

 • A. Quy y cửa phật

 • B. Về quê dạy học

 • C. Thầy y phiêu bạt khắp nơi

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo