Tin Mới

Bạn có biết về Vườn treo Babylon?

(Ngày Nay) - Vườn treo Babylon là một trong bảy kỳ quan nổi tiếng của thế giới cổ đại, minh chứng tiêu biểu cho trí tuệ và sức mạnh của loài người trong buổi đầu lịch sử. Liệu bạn có thể trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi dưới đây?
Vườn treo Babylon nằm ở quốc gia nào?

1. Vườn treo Babylon nằm ở quốc gia nào?

 • A. Hy Lạp.

 • B. Thổ Nhĩ Kỳ.

 • C. Iraq.

 • D. Syria.

Vườn treo Babylon còn có tên gọi khác là gì?

2. Vườn treo Babylon còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Vườn treo Semiramis.

 • B. Vườn treo Chaldean.

 • C. Vườn treo Nabuchadnezzar.

 • D. Vườn treo Archimede.

Vườn treo Babylon do ai xây dựng?

3. Vườn treo Babylon do ai xây dựng?

 • A. Vua Nebuchadnezzar I.

 • B. Vua Nebuchadnezzar II.

 • C. Sennacherib.

 • D. Sử gia Berossus.

Vườn treo Babylon được xây dựng năm bao nhiêu?

4. Vườn treo Babylon được xây dựng năm bao nhiêu?

 • A. Khoảng năm 300 TCN.

 • B. Khoảng năm 400 TCN.

 • C. Khoảng năm 500 TCN.

 • D. Khoảng năm 600 TCN.

5. Vườn treo Babylon được xây dựng để tặng cho ai?

 • A. Mẹ.

 • B. Vợ.

 • C. Con trai.

 • D. Con gái.

Vườn treo Babylon gồm mấy tầng?

6. Vườn treo Babylon gồm mấy tầng?

 • A. 3 tầng.

 • B. 4 tầng.

 • C. 5 tầng.

 • D. 6 tầng.

Công trình nào sau đây cũng nằm trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại?

7. Công trình nào sau đây cũng nằm trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại?

 • A. Khu lăng mộ Giza.

 • B. Tượng thần Zeus.

 • C. Đền Artemis.

 • D. Cả 3 công trình trên.

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo