Tin Mới

Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông là của ai?

(Ngày Nay) - Ông là một trong những danh y của Việt Nam. Các tác phẩm ông để lại là tài sản quý của ngành y học cổ truyền dân tộc.
Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông là của ai?

1. Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông là của ai?

 • A. Hồ Đắc Di

 • B. Tuệ Tĩnh

 • C. Lê Hữu Trác

Quê hương của Hải Thượng Lãn Ông ở đâu?

2. Quê hương của Hải Thượng Lãn Ông ở đâu?

 • A. Thái Bình

 • B. Hải Dương

 • C. Nam Định

Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông có ý nghĩa gì?

3. Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông có ý nghĩa gì?

 • A. Ông già lười ở Hải Thượng

 • B. Thầy thuốc già ở Hải Thượng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lê Hữu Trác gắn với tác phẩm y thuật lớn nào?

4. Lê Hữu Trác gắn với tác phẩm y thuật lớn nào?

 • A. Hải Thượng Y tông tâm lĩnh

 • B. Lĩnh Nam bản thảo

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ai là người đã truyền dạy nghề y cho Lê Hữu Trác?

5. Ai là người đã truyền dạy nghề y cho Lê Hữu Trác?

 • A. Mẹ ông

 • B. Thầy thuốc chữa bệnh cho ông

 • C. Một ngự y trong phủ chúa Trịnh

Sau khi qua đời, Lê Hữu Trác được an táng ở đâu?

6. Sau khi qua đời, Lê Hữu Trác được an táng ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Hưng Yên

 • C. Hà Tĩnh

Thành phố nào hiện có ĐH Y - Dược Lê Hữu Trác?

7. Thành phố nào hiện có ĐH Y - Dược Lê Hữu Trác?

 • A. Hà Nội

 • B. Đà Nẵng

 • C. Cần Thơ

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo