Tin Mới

Cây cầu vượt biển nào dài nhất Việt Nam?

(Ngày Nay) - Đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.
Cây cầu vượt biển dài nhất nước ta có tên là gì?

1. Cây cầu vượt biển dài nhất nước ta có tên là gì?

 • A. Nhật Tân

 • B. Phú Mỹ

 • C. Bãi Cháy

 • D. Tân Vũ - Lạch Huyện

Cầu vượt biển rộng bao nhiêu mét?

2. Cầu vượt biển rộng bao nhiêu mét?

 • A. 19,5m

 • B. 29,5m

 • C. 39,5m

 • D. 49,5m

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện có bao nhiêu làn xe?

3. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện có bao nhiêu làn xe?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Cầu được thiết kế chạy với tốc độ bao nhiêu km/h?

4. Cầu được thiết kế chạy với tốc độ bao nhiêu km/h?

 • A. 80 km/h

 • B. 90 km/h

 • C. 100 km/h

 • D. 120 km/h

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện dài bao nhiêu km?

5. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện dài bao nhiêu km?

 • A. 5,44km

 • B. 6,44km

 • C. 7,44km

 • D. 8,44km

Cầu này có tổng khối lượng khoảng bao nhiêu tấn?

6. Cầu này có tổng khối lượng khoảng bao nhiêu tấn?

 • A. 40 tấn

 • B. 80 tấn

 • C. 120 tấn

 • D. 160 tấn

Cầu Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện có bao nhiêu nhịp?

7. Cầu Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện có bao nhiêu nhịp?

 • A. 66 nhịp

 • B. 77 nhịp

 • C. 88 nhịp

 • D. 99 nhịp

Cây cầu có bao nhiêu đốt dầm?

8. Cây cầu có bao nhiêu đốt dầm?

 • A. 475

 • B. 1475

 • C. 2475

 • D. 3475

Kết quả: 0/8

Ảnh: Zing, Dân Trí, Người lao động

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo