Tin Mới

Công chúa đầu tiên của Việt Nam tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài là ai?

(Ngày Nay) - Là phụ nữ đầu tiên của Việt Nam đỗ thạc sĩ tại nước ngoài, vậy bà là ai?
Vị công chúa đầu tiên của Việt Nam ào tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài là ai?

1. Vị công chúa đầu tiên của Việt Nam ào tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài là ai?

 • A. Như Hoa

 • B. Như Ngọc

 • C. Như Mai

2. Ngành bà tốt nghiệp thạc sĩ là ngành gì?

 • A. Ngành Công nghệ thông tin

 • B. Ngành xây dựng

 • C. Ngành Nông lâm

Bà là công chúa của triều đại nào?

3. Bà là công chúa của triều đại nào?

 • A. Đời vua thứ 7 triều Nguyễn

 • B. Đời vua thứ 8 triều Nguyễn

 • C. Đời vua thứ 9 triều Nguyễn

Bà là con gái trưởng của vị vua nào?

4. Bà là con gái trưởng của vị vua nào?

 • A. Vua Hàm Nghi

 • B. Đồng Khánh

 • C. Thành Thái

Để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, công chúa Như Mai đã làm gì?

5. Để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, công chúa Như Mai đã làm gì?

 • A. Không lấy chồng

 • B. Trở về Việt Nam

 • C. An táng cha mẹ tại Việt Nam

6. Về già, công chúa Như Mai sống ở đâu?

 • A. Sống ở nhà em gái

 • B. Sống một mình tại dinh thự ở Pháp

 • C. Sống trong viện dưỡng lão

7. Khi mất, hài cốt của bà được an táng tại đâu?

 • A. Tại Việt Nam

 • B. Tại Pháp

 • C. Tại Nga

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo