Tin Mới

Cửu Trùng Đài - công trình xa hoa, tốn kém do ai xây dựng?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Để phục vụ thói ăn chơi vô độ của mình, ông vua họ Lê cho xây Cửu Trùng Đài. Đây được xem là công trình xa hoa, tốn kém bậc nhất trong lịch sử phong kiến nước ta.
Vị vua họ Lê nào ra lệnh xây dựng Cửu Trùng Đài?

1. Vị vua họ Lê nào ra lệnh xây dựng Cửu Trùng Đài?

 • A. Lê Uy Mục

 • B. Lê Tương Dực

 • C. Lê Trang Tông

Công trình Cửu Trùng Đài được xây dựng từ năm bao nhiêu?

2. Công trình Cửu Trùng Đài được xây dựng từ năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1515

 • B. Năm 1516

 • C. Năm 1517

Ai là người được vua Lê Tương Dực giao chỉ huy xây dựng Cửu Trùng Đài?

3. Ai là người được vua Lê Tương Dực giao chỉ huy xây dựng Cửu Trùng Đài?

 • A. Trịnh Duy Sản

 • B. Vũ Như Tô

 • C. Lê Quảng Độ

Cửu Trùng Đài được xây dựng ở đâu?

4. Cửu Trùng Đài được xây dựng ở đâu?

 • A. Thăng Long (Hà Nội)

 • B. Lam Kinh (Thanh Hóa)

 • C. Phú Xuân (Huế)

Sau này, Cửu Trùng Đài bị làm sao?

5. Sau này, Cửu Trùng Đài bị làm sao?

 • A. Hư hỏng theo thời gian

 • B. Phá dỡ

 • C. Đốt cháy

Câu chuyện Vũ Như Tô xây dựng Cửu Trùng Đài được ai dựng thành vở kịch nổi tiếng?

6. Câu chuyện Vũ Như Tô xây dựng Cửu Trùng Đài được ai dựng thành vở kịch nổi tiếng?

 • A. Lưu Quang Vũ

 • B. Vũ Trọng Phụng

 • C. Nguyễn Huy Tưởng

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo