Tin Mới

Để tiễn năm cũ, vua chúa thời xưa thường làm gì?

(Ngày Nay) - Ngay từ khi đất nước vừa mới giành được độc lập, các triều đại phong kiến đầu tiên của nước ta đã rất coi trọng dịp Tết với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Để tiễn năm cũ, triều Nguyễn thường làm lễ gì?

1. Để tiễn năm cũ, triều Nguyễn thường làm lễ gì?

 • A. Lễ Khuna

 • B. Lễ Trừ tuế

 • C. Lễ Trừ tịch

Lễ cày ruộng tịch điền lần đầu tiên được diễn ra dưới thời vua nào?

2. Lễ cày ruộng tịch điền lần đầu tiên được diễn ra dưới thời vua nào?

 • A. Lê Đại Hành

 • B. Lê Trung Tông

 • C. Lê Duy Ninh

Bước sang thời Lý, Trần, vào dịp Tết, các bậc thiên tử thường tranh thủ thời gian đầu xuân năm mới để làm việc trọng đại gì?

3. Bước sang thời Lý, Trần, vào dịp Tết, các bậc thiên tử thường tranh thủ thời gian đầu xuân năm mới để làm việc trọng đại gì?

 • A. Đổi niên hiệu

 • B. Sai người đi sứ

 • C. Phong vương tước

Dưới thời nhà Nguyễn, vào mỗi dịp Tết, vua quan triều Nguyễn thường có hoạt động vui chơi nào?

4. Dưới thời nhà Nguyễn, vào mỗi dịp Tết, vua quan triều Nguyễn thường có hoạt động vui chơi nào?

 • A. Đánh đáo

 • B. Cờ người

 • C. Đầu hồ

Các vua từ thời Trần, Lê, đến Nguyễn ngày Tết đều chú trọng đến vấn đề gì?

5. Các vua từ thời Trần, Lê, đến Nguyễn ngày Tết đều chú trọng đến vấn đề gì?

 • A. Cúng lễ Tổ tiên

 • B. Cúng bái trời đất

 • C. Xua đuổi tà ma

Vua chúa thường ban cho quan lại và hoàng tộc “đặc ân” gì vào dịp Tết?

6. Vua chúa thường ban cho quan lại và hoàng tộc “đặc ân” gì vào dịp Tết?

 • A. Châu báu

 • B. Chức tước

 • C. Yến tiệc

Vua Nguyễn tại Huế tổ chức lễ nghi gì trong dịp Tết?

7. Vua Nguyễn tại Huế tổ chức lễ nghi gì trong dịp Tết?

 • A. Ban sóc

 • B. Khất thực

 • C. Chính kỵ

Các nghi lễ ngày Tết của nhà vua được diễn ra theo sự sắp xếp của bộ nào?

8. Các nghi lễ ngày Tết của nhà vua được diễn ra theo sự sắp xếp của bộ nào?

 • A. Bộ Lễ

 • B. Bộ Hình

 • C. Cả 2 bộ trên

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo