Tin Mới

Địa điểm lịch sử Lyon được UNESCO công nhận vào năm nào?

(Ngày Nay) - Lyon, một địa điểm lịch sử rất lâu đời, được thành lập bởi người La Mã trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Là thủ đô của Trois Gauls và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển chính trị, văn hóa và kinh tế của châu Âu sau này.

Thành phố Lyon được thành lập vào năm bao nhiêu trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên?

1. Thành phố Lyon được thành lập vào năm bao nhiêu trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên?

 • A. Năm 42 trước Công nguyên.

 • B. Năm 43 trước Công nguyên.

 • C. Năm 44 trước Công nguyên.

 • D. Năm 45 trước Công nguyên.

Nằm ở độ cao 170m so với mực nước biển, thành phố Lyon nằm trên ngọn đồi nào?

2. Nằm ở độ cao 170m so với mực nước biển, thành phố Lyon nằm trên ngọn đồi nào?

 • A. Đồi Fourvière.

 • B. Đồi Croix-Rousse.

 • C. Đồi Duchère.

 • D. Cả 3 ngọn đồi trên.

Công trình nào sau đây không thuộc thành phố Lyon?

3. Công trình nào sau đây không thuộc thành phố Lyon?

 • A. Tu viện Mont Saint-Michel.

 • B. Tòa nhà Thomassin.

 • C. Biệt thự của Chamberlain.

 • D. Ngôi nhà Mannerist of Lions.

Công trình nào dưới đây ở thành phố Lyon mang đậm nét kiến trúc Gothnic?

4. Công trình nào dưới đây ở thành phố Lyon mang đậm nét kiến trúc Gothnic?

 • A. Nhà thờ Tu viện Ainay.

 • B. Nhà thờ St John the Baptist.

 • C. Nhà thờ St Nizier.

 • D. Nhà thờ Fourvière.

5. Trong quá trình phát triển, Lyon mở rộng về nào?

 • A. Phía Đông.

 • B. Phía Tây.

 • C. Phía Nam.

 • D. Phía Bắc.

Địa điểm lịch sử Lyon được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO công nhận vào năm bao nhiêu?

6. Địa điểm lịch sử Lyon được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO công nhận vào năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1996.

 • B. Năm 1997.

 • C. Năm 1998.

 • D. Năm 1999.

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo