Tin Mới

Địa phương nào có nhiều di sản UNESCO nhất Việt Nam?

(Ngày Nay) - Việt Nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, trở thành điểm đến của nhiều du khách nước ngoài. Cả nước có 63 tỉnh thành, mỗi vùng miền đều có những loại hình du lịch, điểm du lịch thu hút riêng, nhưng quan trọng và nổi bật nhất là những di sản thế giới có tại Việt Nam. Theo bạn, địa phương nào ở nước ta có nhiều di sản UNESCO nhất?
Địa phương nào có nhiều di sản UNESCO nhất Việt Nam?

1. Địa phương nào có nhiều di sản UNESCO nhất Việt Nam?

 • A. Thừa Thiên Huế

 • B. Hà Nội

 • C. Đà Nẵng

 • D. Quảng Nam

Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản Văn hóa thế giới vào năm nào?

2. Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản Văn hóa thế giới vào năm nào?

 • A. 2005

 • B. 2007

 • C. 2009

 • D. 2010

Hát ca trù phổ biến trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Hà Nội từ thế kỷ bao nhiêu?

3. Hát ca trù phổ biến trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Hà Nội từ thế kỷ bao nhiêu?

 • A. Thế kỷ 15

 • B. Thế kỷ 16

 • C. Thế kỷ 17

 • D. Thế kỷ 18

 Hội Gióng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào thời gian nào?

4. Hội Gióng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào thời gian nào?

 • A. 16/11/2010

 • B. 16/11/2011

 • C. 16/11/2012

 • D. 16/11/2013

Bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi tên những người đỗ Tiến sĩ các khoa thi vào thời nào?

5. Bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi tên những người đỗ Tiến sĩ các khoa thi vào thời nào?

 • A. Thời Lê sơ

 • B. Thời Mạc

 • C. Thời Lê Trung Hưng

 • D. Cả 3 đáp án trên

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo