Tin Mới

Dũng tướng nào trong sử Việt bỏ mạng chỉ bởi một miếng dưa hấu?

Là danh tướng “đánh đông, dẹp bắc”, lập nên nhiều chiến công, khiến kẻ thù kinh sợ, nhưng cuối cùng vị tướng này lại bị giết chết chỉ bởi một miếng dưa hấu.

Câu 2. Ai là người đã dâng dưa hấu đầu độc ông?

1. Câu 2. Ai là người đã dâng dưa hấu đầu độc ông?

 • A. A.Đỗ Thích

 • B. B.Đỗ Tử Bình

 • C. C.Dương Chấp Nhất

Câu 3. Người con rể nào của Nguyễn Kim về sau đã mở đầu cho thời kỳ nắm quyền của dòng họ Trịnh?

2. Câu 3. Người con rể nào của Nguyễn Kim về sau đã mở đầu cho thời kỳ nắm quyền của dòng họ Trịnh?

 • A. A.Trịnh Tùng

 • B. B.Trịnh Kiểm

 • C. C.Trịnh Xuân

Câu 4. Người con trai nào của Nguyễn Kim đã bị Trịnh Kiểm giết chết?

3. Câu 4. Người con trai nào của Nguyễn Kim đã bị Trịnh Kiểm giết chết?

 • A. A.Nguyễn Hoằng Dụ

 • B. B.Nguyễn Uông

 • C. C.Nguyễn Hoàng

4. Câu 5. Hoàng tử nào của nhà Lê được Nguyễn Kim lập làm vua, mở đầu của thời kỳ Lê Trung Hưng?

 • A. A.Lê Duy Diêu

 • B. B.Lê Tư Thành

 • C. C.Lê Ninh

Kết quả: 0/4

Theo Vietnamnet

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo