Tin Mới

Gian lận thi cử dưới thời phong kiến sẽ bị xử lý như thế nào?

(Ngày Nay) - Dưới thời phong kiến, những quy chế thi cử thường hết sức nghiêm ngặt. Do vậy, hễ ai gian lận sẽ bị xử tội rất nặng.
Nền khoa cử Việt Nam chính thức ra đời dưới thời vị vua nào?

1. Nền khoa cử Việt Nam chính thức ra đời dưới thời vị vua nào?

 • A. Lý Thánh Tông

 • B. Lý Huệ Tông

 • C. Lý Nhân Tông

Muốn được tham dự kỳ thi, sĩ tử sẽ phải ghi danh trước bao lâu?

2. Muốn được tham dự kỳ thi, sĩ tử sẽ phải ghi danh trước bao lâu?

 • A. 3 tháng

 • B. 4 tháng

 • C. 5 tháng

Đối tượng nào không được phép dự thi?

3. Đối tượng nào không được phép dự thi?

 • A. Người đang chịu tang

 • B. Người thân thuộc với giặc

 • C. Cả 2 đáp án trên

Dưới thời phong kiến, phụ nữ có được phép đi thi hay không?

4. Dưới thời phong kiến, phụ nữ có được phép đi thi hay không?

 • A.

 • B. Không

 • C. Tùy thuộc vào chế độ thi cử của từng thời

Sĩ tử bị gông cổ một tháng, đánh 100 roi nếu vi phạm lỗi nào sau đây?

5. Sĩ tử bị gông cổ một tháng, đánh 100 roi nếu vi phạm lỗi nào sau đây?

 • A. Mang tài liệu vào phòng thi

 • B. Nói chuyện ồn ào

 • C. Kê khai gian lận tên, tuổi

Khi làm xong bài, cuối quyển thi phải ghi rõ điều gì?

6. Khi làm xong bài, cuối quyển thi phải ghi rõ điều gì?

 • A. Ghi rõ tên, số báo danh

 • B. Ghi rõ số chữ đã xóa, bỏ sót, sửa chữa

 • C. Phải đóng dấu “nhật trung” xác định bài thi được làm tại trường thi

Lỗi nào sau đây cần phải tránh trong bài thi thời phong kiến?

7. Lỗi nào sau đây cần phải tránh trong bài thi thời phong kiến?

 • A. Lỗi khiếm tị

 • B. Lỗi khiếm trang, khiếm đài

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo