Tin Mới

Hang động nào ở Việt Nam lớn nhất thế giới?

(Ngày Nay) - Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp thiên nhiên kỳ bí mà hang động này còn được biết đến là một trong những hang động lớn nhất thế giới.
Hang động này có tên là gì?

1. Hang động này có tên là gì?

 • A. Tam Cốc Bích Động

 • B. Phong Nha Kẻ Bàng

 • C. Hang Sơn Đoòng

 • D. Hang Sửng Sốt

Hang Sơn Đoòng nằm ở tỉnh nào nước ta?

2. Hang Sơn Đoòng nằm ở tỉnh nào nước ta?

 • A. Quảng Bình

 • B. Quảng Ngãi

 • C. Đà Nẵng

 • D. Quảng Nam

Hang Sơn Đoòng được phát hiện vào năm nào?

3. Hang Sơn Đoòng được phát hiện vào năm nào?

 • A. 1980

 • B. 1985

 • C. 1990

 • D. 2000

Hang Sơn Đoòng có chiều dài ít nhất là bao nhiêu?

4. Hang Sơn Đoòng có chiều dài ít nhất là bao nhiêu?

 • A. 2km

 • B. 3km

 • C. 4km

 • D. 5km

Hang Sơn Đoòng được xác nhận lỷ lục là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới vào năm bao nhiêu?

5. Hang Sơn Đoòng được xác nhận lỷ lục là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới vào năm bao nhiêu?

 • A. 2010

 • B. 2012

 • C. 2017

 • D. 2019

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo