Tin Mới

Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có một ngày dài hơn cả năm?

(Ngày Nay) - Độ dài của ngày phụ thuộc vào khoảng cách từ hành tinh tới Mặt Trời, thời gian hành tinh quay quanh Mặt Trời (chu kỳ quỹ đạo) và thời gian nó tự quay quanh trục (chu kỳ thiên văn). Nếu tính như vậy thì hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có một ngày dài hơn cả năm?
Hành tinh nào trong Hệ Mặt Trời có một ngày dài hơn cả năm?

1. Hành tinh nào trong Hệ Mặt Trời có một ngày dài hơn cả năm?

 • A. Sao Kim

 • B. Sao Hỏa

 • C. Sao Thủy

Sao Kim là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?

2. Sao Kim là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?

 • A. Thứ nhất

 • B. Thứ hai

 • C. Thứ ba

Vì sao Sao Kim lại là hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt Trời?

3. Vì sao Sao Kim lại là hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt Trời?

 • A. Bao phủ bởi carbon dioxide

 • B. Gần Mặt Trời nhất

 • C. Hơi nóng từ Trái đất bốc lên

Nói Sao Kim tự quay ngược chiều kim đồng hồ là đúng hay sai?

4. Nói Sao Kim tự quay ngược chiều kim đồng hồ là đúng hay sai?

 • A. Đúng

 • B. Sai

 • C. Chưa rõ

Ở Việt Nam, Sao Kim còn được gọi với tên khác là gì?

5. Ở Việt Nam, Sao Kim còn được gọi với tên khác là gì?

 • A. Sao Hôm

 • B. Sao Mai

 • C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo