Tin Mới

‘Hiền tài là nguyên khí của quốc gia...’ là câu nói nổi tiếng của ai?

(Ngày Nay) - 'Hiền tài là nguyên khí của quốc gia...' được xem là câu nói lưu danh muôn đời và một trong những biểu tượng của nghìn năm văn hiến nước nhà. Vậy ai là tác giả của câu nói này?
Ai là tác giả câu nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”?

1. Ai là tác giả câu nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”?

 • A. Thân Cảnh Vân

 • B. Thân Nhân Trung

 • C. Thân Thái Ất

Ông là danh sĩ sống vào thời nào?

2. Ông là danh sĩ sống vào thời nào?

 • A.

 • B. Trần

 • C. Hậu Lê

Thân Nhân Trung quê ở đâu?

3. Thân Nhân Trung quê ở đâu?

 • A. Bắc Ninh

 • B. Bắc Giang

 • C. Bắc Hà

Danh sĩ Thân Nhân Trung là người dân tộc nào?

4. Danh sĩ Thân Nhân Trung là người dân tộc nào?

 • A. Tày

 • B. Nùng

 • C. Dao

Ai trong gia đình Thân Nhân Trung không đỗ tiến sĩ?

5. Ai trong gia đình Thân Nhân Trung không đỗ tiến sĩ?

 • A. Anh trai

 • B. Con trai

 • C. Cháu trai

Vị vua nào từng ca ngợi gia đình họ Thân là: "Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển / Nhị Thân phụ tử mộc ân vinh"?

6. Vị vua nào từng ca ngợi gia đình họ Thân là: "Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển / Nhị Thân phụ tử mộc ân vinh"?

 • A. Vua Lê Thánh Tông

 • B. Vua Lê Hiến Tông

 • C. Vua Lê Thái Tông

Trong thời gian này, quê hương của Thân Nhân Trung có bao nhiêu nho sinh đỗ tiến sĩ?

7. Trong thời gian này, quê hương của Thân Nhân Trung có bao nhiêu nho sinh đỗ tiến sĩ?

 • A. 10 người

 • B. 15 người

 • C. 20 người

Hiện nay, Bắc Giang có giải thưởng thuộc lĩnh vực nào mang tên Thân Nhân Trung?

8. Hiện nay, Bắc Giang có giải thưởng thuộc lĩnh vực nào mang tên Thân Nhân Trung?

 • A. Văn học

 • B. Báo chí

 • C. Thơ ca

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo