Tin Mới

Họ gốc của vua Quang Trung là gì?

(Ngày Nay) - Quang Trung - Nguyễn Huệ là nhà quân sự lỗi lạc. Nhiều câu hỏi thú vị về ông được đề cập trong các sách lịch sử.
Họ gốc của vua Quang Trung là gì?

1. Họ gốc của vua Quang Trung là gì?

 • A. Họ Nguyễn

 • B. Họ Triệu

 • C. Họ Hồ

Vua Quang Trung quê gốc ở đâu?

2. Vua Quang Trung quê gốc ở đâu?

 • A. Nghệ An

 • B. Huế

 • C. Bình Định

Võ sư nào đã dạy võ cho anh em vua Quang Trung?

3. Võ sư nào đã dạy võ cho anh em vua Quang Trung?

 • A. Trương Văn Hiến

 • B. Võ Văn Dũng

 • C. Phan Văn Lân

Cây đao mà vua Quang Trung từng sử dụng có tên là gì?

4. Cây đao mà vua Quang Trung từng sử dụng có tên là gì?

 • A. Bạch Long đao

 • B. Ô Long đao

 • C. Đồ Long đao

Chỉ trong một đêm, vua Quang Trung chỉ huy đánh tan 50.000 quân nào?

5. Chỉ trong một đêm, vua Quang Trung chỉ huy đánh tan 50.000 quân nào?

 • A. Quân Thanh

 • B. Quân Nguyên Mông

 • C. Quân Xiêm

Vua Quang Trung lên ngôi năm bao nhiêu?

6. Vua Quang Trung lên ngôi năm bao nhiêu?

 • A. 1788

 • B. 1789

 • C. 1790

Vua Quang Trung từng 4 lần hạ cố mời ai ra giúp nước?

7. Vua Quang Trung từng 4 lần hạ cố mời ai ra giúp nước?

 • A. Ngô Thì Nhậm

 • B. Nguyễn Thiếp

 • C. Tôn Sĩ Nghị

Sau khi qua đời, vua Quang Trung được chôn cất ở đâu?

8. Sau khi qua đời, vua Quang Trung được chôn cất ở đâu?

 • A. Nghệ An

 • B. Huế

 • C. Bình Định

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo