Tin Mới

Hồ tự nhiên nào lớn nhất Việt Nam?

(Ngày Nay) - Đây là hồ nước ngọt ở Việt Nam được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ.
Hồ tự nhiên nào lớn nhất Việt Nam?

1. Hồ tự nhiên nào lớn nhất Việt Nam?

 • A. Hồ Thác Bà

 • B. Hồ Ba Bể

 • C. Hồ Hoàn Kiếm

 • D. Hồ Tây

Hồ Ba Bể thuộc tỉnh nào ở nước ta?

2. Hồ Ba Bể thuộc tỉnh nào ở nước ta?

 • A. Bến Tre

 • B. Quảng Ninh

 • C. Nghệ An

 • D. Bắc Cạn

Hồ Ba Bể được hình thành cách đây hơn bao nhiêu triệu năm?

3. Hồ Ba Bể được hình thành cách đây hơn bao nhiêu triệu năm?

 • A. 100 triệu năm

 • B. 200 triệu năm

 • C. 300 triệu năm

 • D. 400 triệu năm

Hồ ở độ cao khoảng bao nhiêu mét so với mặt nước biển?

4. Hồ ở độ cao khoảng bao nhiêu mét so với mặt nước biển?

 • A. 145m

 • B. 245m

 • C. 345m

 • D. 445m

Chiều dài của hồ Ba Bể là bao nhiêu?

5. Chiều dài của hồ Ba Bể là bao nhiêu?

 • A. 4km

 • B. 6km

 • C. 8km

 • D. 10km

Độ sâu trung bình của hồ?

6. Độ sâu trung bình của hồ?

 • A. 5-10m

 • B. 20-25m

 • C. 30-35m

 • D. 40-45m

Hồ Ba Bể được công nhận là 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới vào năm nào?

7. Hồ Ba Bể được công nhận là 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới vào năm nào?

 • A. Năm 1995

 • B. Năm 2000

 • C. Năm 2005

 • D. Năm 2010

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo