Tin Mới

Mời bạn thử tài làm trắc nghiệm về kiến thức tổng hợp

 Trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn kiến thức về nhiều lĩnh vực. Bạn thử xem mình làm đúng bao nhiêu câu nhé.

1. Trung bình mỗi người có bao nhiêu răng khôn

 • A. 2

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 6

2. Ở nước nào thì việc nhai kẹo cao su là bất hợp pháp?

 • A. Ireland

 • B. Canada

 • C. Singapore

 • D. Australia

3. Khi x=3, giá trị của phép tính này là bao nhiêu: 4(3x-2) = ?

 • A. 7

 • B. 28

 • C. -36

 • D. 0

4. Nhân của một nguyên tử làm bằng gì?

 • A. Electron

 • B. Proton và neutron

 • C. Neutron và electron

 • D. Neutron

5. Trong tiếng Anh, từ “troop” dùng để chỉ bầy đàn của loài nào:

 • A. Sư tử

 • B. Ếch

 • C. Chim

 • D. Khỉ

6. Nucleobase nào dưới đây bắt cặp với Cytosine để tạo thành DNA?

 • A. Adenine

 • B. Thymine

 • C. Guanine

Kết quả: 0/6

Theo Dân Trí

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo