Tin Mới

Ngày Nhà giáo Việt Nam tổ chức lần đầu tiên trên cả nước vào năm nào?

(Ngày Nay) - Đã 36 năm kể từ khi ngày 20/11 hàng năm trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cứ đến ngày này, lớp lớp các thế hệ học sinh lại bồi hồi nhơ về và tri ân những thầy cô của mình.
Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE) được thành lập khi nào?

1. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE) được thành lập khi nào?

 • A. 5/1946

 • B. 6/1946

 • C. 7/1946

 • D. 8/1946

Bản Hiến chương các nhà giáo được xây dựng tại đâu?

2. Bản Hiến chương các nhà giáo được xây dựng tại đâu?

 • A. Ba Lan

 • B. Hà Lan

 • C. Phần Lan

 • D. Nga

Nội dung chủ yếu của Bản Hiến chương các nhà giáo là gì?

3. Nội dung chủ yếu của Bản Hiến chương các nhà giáo là gì?

 • A. Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học.

 • B. Đấu tranh thủ tiêu các chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất, tinh thần chính đáng cho các nhà giáo.

 • C. Quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học.

 • D. Cả 3 đáp án trên

Công đoàn giáo dục Việt nam được gia nhập Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục năm bao nhiêu?

4. Công đoàn giáo dục Việt nam được gia nhập Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục năm bao nhiêu?

 • A. 7/1946

 • B. 7/1949

 • C. 7/1953

 • D. 7/1957

Năm 1957, ngày 20/11 được quyết lấy làm ngày gì?

5. Năm 1957, ngày 20/11 được quyết lấy làm ngày gì?

 • A. Hiến chương các nhà giáo

 • B. Quốc tế Hiến chương các nhà giáo

 • C. Nhà giáo quốc tế

 • D. Công đoàn giáo dục quốc tế

Tại Việt Nam, ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào khi nào?

6. Tại Việt Nam, ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào khi nào?

 • A. 20/11/1946

 • B. 20/11/1949

 • C. 20/11/1953

 • D. 20/11/1958

Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên trên cả nước vào năm nào

7. Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên trên cả nước vào năm nào

 • A. Năm 1982

 • B. Năm 1984

 • C. Năm 1986

 • D. Năm 1988

Ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam là gì?

8. Ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam là gì?

 • A. Là dịp để tôn vinh những người hoạt động trong ngành này.

 • B. Là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô giáo.

 • C. Là dịp ngành giáo dục đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

 • D. Cả 3 đáp án trên.

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo