Tin Mới

Ngôi chùa nào ở Việt Nam có tòa chính điện lớn kỷ lục?

(Ngày Nay) - Ngôi chùa này có tên chữ là Bảo Quang Tự. Theo tử điển Hán Việt: “Bảo” có nghĩa là vật quý hay bảo bối. “Quang” có nghĩa là ánh sáng. Bảo Quang Tự là chùa có ánh sáng quý.
Ngôi chùa này có tên là gì?

1. Ngôi chùa này có tên là gì?

 • A. Chùa Hương Tích

 • B. Chùa Dâu

 • C. Chùa Phúc Khánh

 • D. Chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng nằm ở tỉnh nào nước ta?

2. Chùa Ba Vàng nằm ở tỉnh nào nước ta?

 • A. Quảng Ninh

 • B. Hải Phòng

 • C. Hà Nội

 • D. Bắc Ninh

Chùa Ba Vàng được phát hiện vào năm nào?

3. Chùa Ba Vàng được phát hiện vào năm nào?

 • A. 1990

 • B. 1987

 • C. 1980

 • D. 1977

Chùa Ba Vàng đã trải qua mấy lần trùng tu?

4. Chùa Ba Vàng đã trải qua mấy lần trùng tu?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Tòa chính điện của Chùa Ba Vàng rộng bao nhiêu km2?

5. Tòa chính điện của Chùa Ba Vàng rộng bao nhiêu km2?

 • A. 2.500 m2

 • B. 3.500 m2

 • C. 4.500 m2

 • D. 5.500 m2

Kết quả: 0/5

 

 Ảnh: Dân Trí, Kiến Thức, Zing

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo