Tin Mới

Những dấu mốc quan trọng gắn liền với cuộc đời của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

(Ngày Nay) - Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười (sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã từ trần vào hồi 23h12' tối 1/10 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, hưởng thọ 101 tuổi.
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tên thật là gì?

1. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tên thật là gì?

 • A. Đỗ Mười

 • B. Nguyễn Duy Cống

 • C. Nguyễn Huy Dung

 • D. Nguyễn Huy Tưởng

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương khi bao nhiêu tuổi?

2. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 19 tuổi

 • B. 20 tuổi

 • C. 21 tuổi

 • D. 22 tuổi

Năm 1936, ông đã tham gia hoạt động trong phong trào nào?

3. Năm 1936, ông đã tham gia hoạt động trong phong trào nào?

 • A. Hội đồng minh phản đế Đông Dương

 • B. Mặt trận bình dân

 • C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

 • D. Mặt trận Việt Minh

Năm 1941, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án bao nhiêu năm tù giam tại Hỏa Lò - Hà Nội?

4. Năm 1941, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án bao nhiêu năm tù giam tại Hỏa Lò - Hà Nội?

 • A. 5 năm

 • B. 10 năm

 • C. 15 năm

 • D. 20 năm

Nhưng vào tháng 3/1945 ông đã vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng. Vậy sau khi vượt ngục, ông đã về tham gia hoạt động cách mạng tai đâu?

5. Nhưng vào tháng 3/1945 ông đã vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng. Vậy sau khi vượt ngục, ông đã về tham gia hoạt động cách mạng tai đâu?

 • A. Hà Đông

 • B. Hà Nam

 • C. Hải Phòng

 • D. Ninh Bình

Sau tháng 8 năm 1945, ông giữ chức vụ gì?

6. Sau tháng 8 năm 1945, ông giữ chức vụ gì?

 • A. Chủ tịch tỉnh ủy

 • B. Phó chủ tịch tỉnh ủy

 • C. Bí thư tỉnh ủy

 • D. Phó bí thư tỉnh ủy

Năm 1955, ông được giữ chức vụ Bí thư tỉnh nào?

7. Năm 1955, ông được giữ chức vụ Bí thư tỉnh nào?

 • A. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

 • B. Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Nam Định

 • C. Khu ủy viên Khu 3 kiêm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

 • D. Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban quân chính TP Hải Phòng

Năm 1958, ông được cử giữ chức vụ gì?

8. Năm 1958, ông được cử giữ chức vụ gì?

 • A. Thứ trưởng Bộ Nội thương

 • B. Bộ trưởng Bộ Nội thương

 • C. Bộ trưởng Xây dựng

 • D. Phó thủ tướng

Năm bao nhiêu, ông được giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng?

9. Năm bao nhiêu, ông được giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng?

 • A. Tháng 7/1981

 • B. Tháng 3/1982

 • C. Tháng 12/1986

 • D. Tháng 6/1988

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã được trao tặng Huy hiệu bao nhiêu năm tuổi đảng?

10. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã được trao tặng Huy hiệu bao nhiêu năm tuổi đảng?

 • A. 70 năm

 • B. 75 năm

 • C. 80 năm

 • D. 85 năm

Kết quả: 0/10

Kéo xuống để xem tin tiếp theo