Tin Mới

Những địa danh nổi tiếng nào được in trên tiền của Việt Nam?

(Ngày Nay) - Những địa danh trên đồng tiền Việt Nam đều là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hay công trình nổi tiếng thu hút khách tham quan... Liệu bạn biết được bao nhiêu địa danh trên những tờ tiền đó?
Địa danh nào được in trên tờ tiền 100 đồng của Việt Nam?

1. Địa danh nào được in trên tờ tiền 100 đồng của Việt Nam?

 • A. Tháp chùa Phổ Minh

 • B. Tháp chùa Đồng

 • C. Tháp Bút

 • D. Tháp chùa Thiên Mụ

Địa danh nào được in trên tờ tiền 200 đồng của Việt Nam?

2. Địa danh nào được in trên tờ tiền 200 đồng của Việt Nam?

 • A. Xưởng dệt

 • B. Nhà máy nhựa

 • C. Nhà máy sứ

 • D. Cánh đồng làng quê

Địa danh nào được in trên tờ tiền 500 đồng của Việt Nam?

3. Địa danh nào được in trên tờ tiền 500 đồng của Việt Nam?

 • A. Cảng Hải Phòng

 • B. Cảng Vân Phong (Khánh Hòa)

 • C. Cảng Quy Nhơn (Bình Định)

 • D. Cảng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa danh nào được in trên tờ tiền 1.000 đồng của Việt Nam?

4. Địa danh nào được in trên tờ tiền 1.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Huế

 • B. Bình Dương

 • C. Tây Nguyên

 • D. An Giang

Địa danh nào được in trên tờ tiền 2.000 đồng của Việt Nam?

5. Địa danh nào được in trên tờ tiền 2.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Nhà máy dệt Long An

 • B. Nhà máy dệt Đà Lạt

 • C. Nhà máy dệt Huế

 • D. Nhà máy dệt Nam Định

Địa danh nào được in trên tờ tiền 5.000 đồng của Việt Nam?

6. Địa danh nào được in trên tờ tiền 5.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Nhà máy thủy điện Sơn La

 • B. Nhà máy thủy điện Hòa Bình

 • C. Nhà máy thủy điện Trị An

 • D. Nhà máy thủy điện Thác Bà

Địa danh nào được in trên tờ tiền 10.000 đồng của Việt Nam?

7. Địa danh nào được in trên tờ tiền 10.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Mỏ dầu Đại Hùng

 • B. Mỏ dầu Bạch Hổ

 • C. Mỏ dầu Rạng Đông

 • D. Mỏ dầu Lan Đỏ

Địa danh nào được in trên tờ tiền 20.000 đồng của Việt Nam?

8. Địa danh nào được in trên tờ tiền 20.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Lai Viễn Kiều

 • B. Viễn Lai Kiều

 • C. Quảng Nam Kiều

 • D. Nam Quảng Kiều

Địa danh nào được in trên tờ tiền 50.000 đồng của Việt Nam?

9. Địa danh nào được in trên tờ tiền 50.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Lầu Ngũ Phụng

 • B. Nghinh Lương Đình - Phu Văn Lâu

 • C. Điện Thái Hòa

 • D. Chùa Thiên Mụ

Địa danh nào được in trên tờ tiền 100.000 đồng của Việt Nam?

10. Địa danh nào được in trên tờ tiền 100.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Văn miếu Mao Điền

 • B. Văn miếu Trấn Biên

 • C. Văn miếu Xích Đằng

 • D. Văn miếu Quốc Tử Giám

Địa danh nào được in trên tờ tiền 200.000 đồng của Việt Nam?

11. Địa danh nào được in trên tờ tiền 200.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Phong Nha - Kẻ Bàng

 • B. Sơn Đoòng

 • C. Vịnh Hạ Long

 • D. Tràng An

Địa danh nào được in trên tờ tiền 500.000 đồng của Việt Nam?

12. Địa danh nào được in trên tờ tiền 500.000 đồng của Việt Nam?

 • A. Làng Ngọc Liên

 • B. Làng Kim Liên

 • C. Làng Bảo Liên

 • D. Làng Bạch Liên

Kết quả: 0/12

Kéo xuống để xem tin tiếp theo