Tin Mới

Quốc gia nào trên thế giới có 3 thủ đô?

(Ngày Nay) - Không chỉ sở hữu tới 3 thủ đô khác nhau mà quốc gia này còn có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất khu vực châu Phi. Vậy đó là quốc gia nào?
Quốc gia nào trên thế giới có 3 thủ đô?

1. Quốc gia nào trên thế giới có 3 thủ đô?

 • A. Cộng hòa Nam Phi

 • B. Nigeria

 • C. Maroc

 • D. Kenya

Thành phố nào là thủ đô của Nam Phi?

2. Thành phố nào là thủ đô của Nam Phi?

 • A. Rabat, Algiers, Tunis

 • B. Dakar, Abuja, Port Louis

 • C. Addis Ababa, Praia, Victoria

 • D. Pretoria, Cape Town, Bloemfontein

Nam Phi giáp quốc gia nào sau đây?

3. Nam Phi giáp quốc gia nào sau đây?

 • A. Mozambique, Ai Cập, Burundi

 • B. Mozambique, Botswana, Zimbabwe

 • C. Mozambique, Angola, Chad

 • D. Mozambique, Cameroon, Eritrea

Nam Phi có diện tích tự nhiên lớn thứ mấy trên thế giới?

4. Nam Phi có diện tích tự nhiên lớn thứ mấy trên thế giới?

 • A. 18

 • B. 20

 • C. 22

 • D. 24

Thành phố nào lớn nhất Nam Phi hiện nay?

5. Thành phố nào lớn nhất Nam Phi hiện nay?

 • A. Johannesburg

 • B. Cape Town

 • C. Bloemfontein

 • D. Pretoria

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo