Tin Mới

Tại sao tôm càng đỏ bị cấm nuôi ở Việt Nam?

(Ngày Nay) - Tôm hùm càng đỏ không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại. 
Ở Việt Nam, tôm càng đỏ còn được gọi là gì?

1. Ở Việt Nam, tôm càng đỏ còn được gọi là gì?

 • A. Tôm hùm đất

 • B. Tôm hùm gai

 • C. Cả 2 đáp án trên

Vì sao tôm càng đỏ lại bị tiêu diệt và cấm buôn bán?

2. Vì sao tôm càng đỏ lại bị tiêu diệt và cấm buôn bán?

 • A. Phá hại lúa

 • B. Tiêu diệt tôm bản địa

 • C. Cả 2 đáp án trên

Tôm càng đỏ sống ở môi trường nào?

3. Tôm càng đỏ sống ở môi trường nào?

 • A. Nước mặn

 • B. Nước ngọt

 • C. Nước lợ

Tôm càng đỏ thở bằng bộ phận nào?

4. Tôm càng đỏ thở bằng bộ phận nào?

 • A. Lông

 • B. Chân

 • C. Mũi

Tôm càng đỏ có xuất xứ từ khu vực nào?

5. Tôm càng đỏ có xuất xứ từ khu vực nào?

 • A. Bắc Mỹ

 • B. Nam Phi

 • C. Đông Á

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo