Tin Mới

Thầy giáo duy nhất nào có 3 học trò từ nông dân thành đế vương?

Có tới 2 học trò trở thành hoàng đế, một người được phong vương, ông là nhà giáo duy nhất trong lịch sử có tới 3 học trò từ nông dân thành đế vương. Vậy ông là ai?
Nhà giáo nào là tư nghiệp (hiệu trưởng) đầu tiên của nước ta?

1. Nhà giáo nào là tư nghiệp (hiệu trưởng) đầu tiên của nước ta?

 • A. Thân Nhân Trung

 • B. Chu Văn An

 • C. Lê Quý Đôn

 • D. Vũ Tông Phan

Ai trở thành thầy giáo đầu tiên của một vị vua nước Việt?

2. Ai trở thành thầy giáo đầu tiên của một vị vua nước Việt?

 • A. Lê Văn Hưu

 • B. Mạc Đĩnh Chi

 • C. Nguyễn Quán Quang

 • D. Lê Văn Thịnh

Nhà giáo nổi tiếng thời Trần, tác giả của bộ sách chép về lịch sử đầu tiên của nước ta?

3. Nhà giáo nổi tiếng thời Trần, tác giả của bộ sách chép về lịch sử đầu tiên của nước ta?

 • A. Lương Đắc Bằng

 • B. Phan Phu Tiên

 • C. Ngô Sỹ Liên

 • D. Lê Văn Hưu

Thầy giáo cuối thời Trần, được xem là nhà cải cách giáo dục?

4. Thầy giáo cuối thời Trần, được xem là nhà cải cách giáo dục?

 • A. Nguyễn Thiếp

 • B. Nguyễn Như Đỗ

 • C. Nguyễn Trực

 • D. Nguyễn Phi Khanh

Thầy giáo nào có tới 74 học trò đỗ tiến sĩ?

5. Thầy giáo nào có tới 74 học trò đỗ tiến sĩ?

 • A. Trần Ích Phát

 • B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • C. Lương Thế Vinh

 • D. Lê Quý Đôn

Thầy giáo nổi tiếng từng dâng sớ hạch tội 18 tên lộng thần?

6. Thầy giáo nổi tiếng từng dâng sớ hạch tội 18 tên lộng thần?

 • A. Chu Văn An

 • B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • C. Lương Đắc Bằng

 • D. Cao Bá Quát

Thầy giáo nào có tới 3 học trò từ nông dân trở thành đế vương?

7. Thầy giáo nào có tới 3 học trò từ nông dân trở thành đế vương?

 • A. Trương Văn Hiến

 • B. Trương Văn Hạnh

 • C. Nguyễn Thiếp

 • D. Lương Đắc Bằng

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” là câu nói nổi tiếng của nhà giáo nào?

8. “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” là câu nói nổi tiếng của nhà giáo nào?

 • A. Nguyễn Văn Siêu

 • B. Vũ Tông Phan

 • C. Nguyễn Thiếp

 • D. Nguyễn Đình Chiểu

Kết quả: 0/8

Kỳ thi 'Minh kinh bác học' đầu tiên của nước Đại Việt: Năm 1075, vua Lý Nhân Tông lần đầu tiên cho tuyển chọn quan lại thông qua kỳ thi nhằm tìm ra người có tài phục vụ đất nước.

Theo Zing

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo