Tin Mới

Tiến sĩ nước Việt nào đến châu Âu đầu tiên?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông là đại thần nhà Nguyễn, vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Bộ, làm quan trải qua 3 đời vua của nhà Nguyễn.
Tiến sĩ nước Việt nào đến châu Âu đầu tiên?

1. Tiến sĩ nước Việt nào đến châu Âu đầu tiên?

 • A. Võ Trường Toản

 • B. Phan Thanh Giản

 • C. Trương Vĩnh Ký

Ông là tiến sĩ của đất Nam Bộ?

2. Ông là tiến sĩ của đất Nam Bộ?

 • A. Thứ nhất

 • B. Thứ hai

 • C. Thứ ba

Ông sinh ra ở đâu?

3. Ông sinh ra ở đâu?

 • A. Bến Tre

 • B. Vĩnh Long

 • C. Trà Vinh

Ông sinh ra trong gia đình có điều kiện hoàn cảnh như thế nào?

4. Ông sinh ra trong gia đình có điều kiện hoàn cảnh như thế nào?

 • A. Gia đình quan lại

 • B. Gia đình trí thức

 • C. Gia đình nghèo khổ

Ông từng giữ chức vụ nào sau đây?

5. Ông từng giữ chức vụ nào sau đây?

 • A. Thượng thư Bộ Hình

 • B. Thượng thư Bộ Công

 • C. Thượng thư Bộ Lại

Ngoài ra, ông còn có tài năng trong lĩnh vực gì?

6. Ngoài ra, ông còn có tài năng trong lĩnh vực gì?

 • A. Y học

 • B. Hội họa

 • C. Thơ văn

Hiện nay, phần mộ của ông nằm ở tỉnh nào?

7. Hiện nay, phần mộ của ông nằm ở tỉnh nào?

 • A. Vĩnh Long

 • B. Bến Tre

 • C. Bình Định

Phan Thanh Giản lấy hiệu là gì?

8. Phan Thanh Giản lấy hiệu là gì?

 • A. Lương Khê

 • B. Tĩnh Bá

 • C. Đạm Như

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo