Tin Mới

Tỉnh nào có diện tích lớn nhất miền Trung?

(Ngày Nay) - Đây được xem là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên, cũng là địa phương rộng nhất cả nước.
Tỉnh nào có diện tích lớn nhất miền Trung?

1. Tỉnh nào có diện tích lớn nhất miền Trung?

 • A. Quảng Bình

 • B. Hà Tĩnh

 • C. Nghệ An

 • D. Thanh Hóa

Tổng diện tích của tỉnh Nghệ An là bao nhiêu?

2. Tổng diện tích của tỉnh Nghệ An là bao nhiêu?

 • A. 10.490,25 km2

 • B. 12.490,25 km2

 • C. 14.490,25 km2

 • D. 16.490,25 km2

Nghệ An có đường biên giới với Lào dài bao nhiêu km?

3. Nghệ An có đường biên giới với Lào dài bao nhiêu km?

 • A. 419 km

 • B. 519 km

 • C. 619 km

 • D. 719 km

Nghệ An có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

4. Nghệ An có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

 • A. 16

 • B. 17

 • C. 18

 • D. 19

Đâu là đặc sản nổi tiếng của Nghệ An?

5. Đâu là đặc sản nổi tiếng của Nghệ An?

 • A. Nhút

 • B. Cu đơ

 • C. Mè xửng

 • D. Nem chua

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo