Tin Mới

Tuyến đường sắt của Việt Nam đi qua bao nhiêu tỉnh, thành?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Đường sắt Việt Nam là một trong những ngành công nghiệp lâu đời nhất của nước ta. 
Mạng lưới đường sắt cả nước hiện dài bao nhiêu kilomet?

1. Mạng lưới đường sắt cả nước hiện dài bao nhiêu kilomet?

 • A. 1800 km

 • B. 2600 km

 • C. 3400 km

Việt Nam có bao nhiêu tuyến đường sắt chính?

2. Việt Nam có bao nhiêu tuyến đường sắt chính?

 • A. 1

 • B. 3

 • C. 5

Bao nhiêu tỉnh thành Việt Nam có đường sắt đi qua?

3. Bao nhiêu tỉnh thành Việt Nam có đường sắt đi qua?

 • A. 25

 • B. 30

 • C. 35

Khu vực nào ở nước ta không có mạng lưới đường sắt đi qua?

4. Khu vực nào ở nước ta không có mạng lưới đường sắt đi qua?

 • A. Khu vực Duyên hải miền Trung

 • B. Khu vực Đông Nam Bộ

 • C. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ngành Đường sắt Việt Nam ra đời khi nào?

5. Ngành Đường sắt Việt Nam ra đời khi nào?

 • A. Năm 1881

 • B. Năm 1883

 • C. Năm 1885

Đâu là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam?

6. Đâu là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam?

 • A. Tuyến đường sắt Bắc - Nam

 • B. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

 • C. Tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho

Đường sắt Việt Nam nối liền với đường sắt quốc gia nào?

7. Đường sắt Việt Nam nối liền với đường sắt quốc gia nào?

 • A. Trung Quốc

 • B. Lào

 • C. Campuchia

Tuyến đường sắt Bắc Nam do chính quyền nào xây dựng?

8. Tuyến đường sắt Bắc Nam do chính quyền nào xây dựng?

 • A. Triều đình nhà Nguyễn

 • B. Chính quyền Pháp

 • C. Cả 2 đáp án trên

Việt Nam có một trong hai tuyến đường sắt thế giới chạy bằng bánh răng cưa, vượt miền duyên hải lên cao nguyên ở độ cao 1.500 m. Đó là tuyến đường nào?

9. Việt Nam có một trong hai tuyến đường sắt thế giới chạy bằng bánh răng cưa, vượt miền duyên hải lên cao nguyên ở độ cao 1.500 m. Đó là tuyến đường nào?

 • A. Hà Nội - Lào Cai

 • B. Bắc Giang - Thái Nguyên

 • C. Đà Lạt - Tháp Chàm

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo