Tin Mới

Vị hiền nhân người Việt nào góp phần xây dựng nên Tử Cấm Thành?

(Ngày Nay) - Không chỉ là kiến trúc sư trưởng chỉ huy xây dựng Tử Cấm Thành, ông còn có nhiều đóng góp to lớn cho các công trình trị thủy trên sông Hoàng Hà thời nhà Minh ở Trung Quốc. Vậy ông là ai?
Người Việt nào có công thiết kế và xây dựng Tử Cấm Thành ở Trung Quốc?

1. Người Việt nào có công thiết kế và xây dựng Tử Cấm Thành ở Trung Quốc?

 • A. Nguyễn An

 • B. Sĩ Nhiếp

 • C. Hồ Nguyên Trừng

 • D. Nguyễn Sơn

Quê ông ở đâu?

2. Quê ông ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Hưng Yên

 • C. Hà Nam

 • D. Hà Nội

Nguyễn An bị bắt sang Trung Quốc năm bao nhiêu?

3. Nguyễn An bị bắt sang Trung Quốc năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1406

 • B. Năm 1407

 • C. Năm 1408

 • D. Năm 1409

Trước khi thiết kế và chỉ huy xây dựng Tử Cấm Thành, Nguyễn An làm nghề gì?

4. Trước khi thiết kế và chỉ huy xây dựng Tử Cấm Thành, Nguyễn An làm nghề gì?

 • A. Thợ xây dựng

 • B. Nông dân

 • C. Viên lại

 • D. Học sinh

Nguyễn An có đóng góp gì trong việc xây dựng Tử Cấm Thành ở Trung Quốc?

5. Nguyễn An có đóng góp gì trong việc xây dựng Tử Cấm Thành ở Trung Quốc?

 • A. Vẽ thiết kế

 • B. Đào tạo nhân lực

 • C. Chỉ đạo thi công và giám sát hiện trường

 • D. Cả 3 đáp án trên

Tử Cấm Thành được xây dựng trong bao nhiêu năm?

6. Tử Cấm Thành được xây dựng trong bao nhiêu năm?

 • A. 13 năm

 • B. 15 năm

 • C. 17 năm

 • D. 19 năm

Tử Cấm Thành được xây dựng trên diện tích bao nhiêu?

7. Tử Cấm Thành được xây dựng trên diện tích bao nhiêu?

 • A. Hơn 700.000 m2

 • B. Hơn 800.000 m2

 • C. Hơn 900.000 m2

 • D. Hơn 1 triệu m2

Công trình Tử Cấm Thành gồm bao nhiêu tòa nhà?

8. Công trình Tử Cấm Thành gồm bao nhiêu tòa nhà?

 • A. 780 tòa nhà

 • B. 880 tòa nhà

 • C. 980 tòa nhà

 • D. 1080 tòa nhà

Ngoài Tử Cấm Thành, Nguyễn An còn là tổng công trình sư xây dựng công trình nào ở Trung Quốc?

9. Ngoài Tử Cấm Thành, Nguyễn An còn là tổng công trình sư xây dựng công trình nào ở Trung Quốc?

 • A. Bảo tàng Bắc Kinh

 • B. Kinh đô Trường An

 • C. Các công trình trị thủy

 • D. Quốc Tử Giám

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo