Tin Mới

Vị hoàng hậu nào của triều Nguyễn được phép mặc phẩm phục màu vàng cam?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên trong lịch sử nhà Nguyễn, có một người phụ nữ xuất hiện giữa triều đình, được mặc phẩm phục màu vàng cam - màu sắc chỉ dành riêng cho hoàng đế.
Người phụ nữ đầu tiên mặc phẩm phục mang màu sắc của hoàng đế là ai?

1. Người phụ nữ đầu tiên mặc phẩm phục mang màu sắc của hoàng đế là ai?

 • A. Thừa Thiên Cao hoàng hậu

 • B. Nam Phương hoàng hậu

 • C. Lệ Thiên Anh hoàng hậu

 • D. Từ Minh Huệ hoàng hậu

Bà là vợ của vua nào trong triều Nguyễn?

2. Bà là vợ của vua nào trong triều Nguyễn?

 • A. Vua Gia Long

 • B. Vua Thiệu Trị

 • C. Vua Dục Đức

 • D. Vua Bảo Đại

Đâu là tên thật của Nam Phương hoàng hậu?

3. Đâu là tên thật của Nam Phương hoàng hậu?

 • A. Nguyễn Hữu Thị Lan

 • B. Nguyễn Hữu Thị Nga

 • C. Nguyễn Hữu Thị Nhàn

 • D. Nguyễn Hữu Thị Hoàn

Nam Phương hoàng hậu có phải là người đầu tiên được chọn làm vợ vua Bảo Đại không?

4. Nam Phương hoàng hậu có phải là người đầu tiên được chọn làm vợ vua Bảo Đại không?

 • A. Đúng

 • B. Không

Khi vua Bảo Đại ngỏ lời cầu hôn, bà đồng ý lấy ông với điều kiện nào?

5. Khi vua Bảo Đại ngỏ lời cầu hôn, bà đồng ý lấy ông với điều kiện nào?

 • A. Tấn phong làm hoàng hậu ngay trong lễ cưới

 • B. Giữ nguyên đạo Thiên chúa, các con sinh ra đều được rửa tội

 • C. Cuộc hôn nhân này phải được Tòa thánh La Mã cho phép, hai người giữ hai tôn giáo khác nhau, không ai bắt buộc ai về tôn giáo

 • D. Cả 3 đáp án trên

Vua Bảo Đại đã tấn phong hoàng hậu cho bà vào khi nào?

6. Vua Bảo Đại đã tấn phong hoàng hậu cho bà vào khi nào?

 • A. Trước lễ cưới

 • B. Trong lễ cưới

 • C. Sau lễ cưới

Hoàng hậu Nam Phương đã sinh cho vua Bảo Đại được bao nhiêu người con?

7. Hoàng hậu Nam Phương đã sinh cho vua Bảo Đại được bao nhiêu người con?

 • A. 3

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 6

Hoàng hậu Nam Phương có công gì giúp vua Bảo Đại?

8. Hoàng hậu Nam Phương có công gì giúp vua Bảo Đại?

 • A. Giúp chồng ngoại giao, đón tiếp quốc khách

 • B. Giao thiệp với người Pháp

 • C. Làm khuyến học, giúp người nghèo

 • D. Đáp án khác

Bà từng đoạt giải Hoa hậu Đông Dương bao nhiêu năm liên tiếp?

9. Bà từng đoạt giải Hoa hậu Đông Dương bao nhiêu năm liên tiếp?

 • A. 2 năm

 • B. 3 năm

 • C. 4 năm

 • D. 5 năm

Cuộc sống cuối đời của Nam Phương hoàng hậu ra sao?

10. Cuộc sống cuối đời của Nam Phương hoàng hậu ra sao?

 • A. Sống không hạnh phúc

 • B. Sống trong đói nghèo

 • C. Sống trong đau đớn của bệnh tật

 • D. Cả 3 đáp án trên

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo