Tin Mới

Vị vua có tới 142 người con, xử tử cả bố vợ vì tham nhũng

 Đây chính là vị vua có nhiều con nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 142 công chúa và hoàng tử. Xung quanh vị vua này vẫn còn nhiều giai thoại ly kỳ ít biết. Sinh thời, để chống tham nhũng, ông từng chuẩn y quyết định xử tử cả bố vợ.

Minh Mạng là một trong số những vị vua giỏi trị nước nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Triều Nguyễn dưới thời trị vì của ông đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, khiến các nước lân bang phải kính nể.

Dưới thời trị vì của mình, vua Minh Mạng đã cho đổi quốc hiệu thành Đại Nam, lãnh thổ nước Việt dưới thời Minh Mạng được củng cố, mở rộng, kéo dài từ tận Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau như ngày hôm nay.

Vua Minh Mạng lúc còn nhỏ có tên húy là gì?

1. Vua Minh Mạng lúc còn nhỏ có tên húy là gì?

 • A. Nguyễn Phúc Đảm

 • B. Nguyễn Phúc Ưng Thì

 • C. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm

Người cha vợ nào của Minh Mạng từng bị xử tử vì tham nhũng?

2. Người cha vợ nào của Minh Mạng từng bị xử tử vì tham nhũng?

 • A. Lê Văn Khôi

 • B. Huỳnh Công Lý

 • C. Lý Hữu Diệm

Trong 142 người con của vua Minh Mạng có bao nhiêu hoàng tử?

3. Trong 142 người con của vua Minh Mạng có bao nhiêu hoàng tử?

 • A. 76

 • B. 77

 • C. 78

Sau khi qua đời, vua Minh Mạng để lại di chiếu truyền ngôi cho người con nào?

4. Sau khi qua đời, vua Minh Mạng để lại di chiếu truyền ngôi cho người con nào?

 • A. Nguyễn Phúc Miên Tông

 • B. Nguyễn Phúc Miên Chính

 • C. Nguyễn Phúc Miên Định

5. Người con nào của vua Minh Mạng bị xử phạt vì gây chết người?

 • A. Miên Bửu

 • B. Miên Thử

 • C. Miên Phú

Kết quả: 0/5

Theo Vietnamnet

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo