Tin Mới

Vị vua đầu tiên xuất gia đi tu trong lịch sử phong kiến Việt Nam là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông là một trong những vị vua có số phận bi thương của lịch sử phong kiến Việt Nam khi bị ép phải xuất gia đi tu, cuối cùng thắt cổ tự vẫn.
Vị vua nước Việt đầu tiên xuất gia đi tu là ai?

1. Vị vua nước Việt đầu tiên xuất gia đi tu là ai?

 • A. Lý Anh Tông

 • B. Lý Cao Tông

 • C. Lý Huệ Tông

Vị vua này xuất gia đi tu tại chùa nào?

2. Vị vua này xuất gia đi tu tại chùa nào?

 • A. Chùa Bút Tháp

 • B. Chùa Diệu Đế

 • C. Chùa Trấn Quốc

Vua Lý Huệ Tông đi tu với pháp danh là gì?

3. Vua Lý Huệ Tông đi tu với pháp danh là gì?

 • A. Lý Quang Đại sư

 • B. Huệ Quang Đại sư

 • C. Tông Quang Đại sư

Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho ai trước khi đi tu?

4. Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho ai trước khi đi tu?

 • A. Lý Nhật Quang

 • B. Lý Thiên Hinh

 • C. Lý Long Cán

Vua Lý Huệ Tông có tên thật là…?

5. Vua Lý Huệ Tông có tên thật là…?

 • A. Lý Thiên Tộ

 • B. Lý Long Trát

 • C. Lý Hạo Sảm

Lý Huệ Tông lên ngôi khi bao nhiêu tuổi?

6. Lý Huệ Tông lên ngôi khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 2 tuổi

 • B. 10 tuổi

 • C. 16 tuổi

Vua Lý Huệ Tông từng có thời gian bị phát bệnh...?

7. Vua Lý Huệ Tông từng có thời gian bị phát bệnh...?

 • A. Điên

 • B. Đậu mùa

 • C. Lao

Người vợ nổi tiếng nhất của vua Lý Huệ Tông à ai?

8. Người vợ nổi tiếng nhất của vua Lý Huệ Tông à ai?

 • A. Trần Thị Dung

 • B. Trần Thị Huệ

 • C. Trần Thị Lan

Cuộc đời của Lý Huệ Tông kết thúc thế nào?

9. Cuộc đời của Lý Huệ Tông kết thúc thế nào?

 • A. Bệnh chết

 • B. Bị sát hại

 • C. Tự tử

Nhận định nào sau đây khi nói đúng về vua Lý Huệ Tông?

10. Nhận định nào sau đây khi nói đúng về vua Lý Huệ Tông?

 • A. Vị vua gặp nhiều đau khổ, bất hạnh

 • B. Vị vua có nhiều cống hiến nhất trong lịch sử triều Lý

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/10

Nguồn ảnh sử dụng trong bài chỉ mang tính chất minh họa

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo