Tin Mới

Vị vua nào dù có hơn trăm vợ nhưng vẫn không có con đẻ?

(Ngày Nay) - Do bị bệnh từ nhỏ, cơ thể ốm yếu, ông là vị vua duy nhất của triều Nguyễn không có con nối dõi, dù ông có tới cả trăm vợ.
Vị vua nào dù có hơn trăm vợ nhưng vẫn không có con đẻ?

1. Vị vua nào dù có hơn trăm vợ nhưng vẫn không có con đẻ?

 • A. Gia Long

 • B. Tự Đức

 • C. Minh Mệnh

Tên thật của ông là gì?

2. Tên thật của ông là gì?

 • A. Nguyễn Phúc Thì

 • B. Nguyễn Phúc Hưng

 • C. Nguyễn Phúc Hồng Dật

Cha của vua Tự Đức là ai?

3. Cha của vua Tự Đức là ai?

 • A. Thiệu Trị

 • B. Dục Đức

 • C. Hàm Nghi

Vua Tự Đức lên ngôi năm bao nhiêu tuổi?

4. Vua Tự Đức lên ngôi năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 9 tuổi

 • B. 11 tuổi

 • C. 13 tuổi

Vua Tự Đức có bao nhiêu người vợ?

5. Vua Tự Đức có bao nhiêu người vợ?

 • A. 103 vợ

 • B. 113 vợ

 • C. 123 vợ

Dưới thời vua Tự Đức, quan văn hay quan võ được trọng dụng nhiều hơn?

6. Dưới thời vua Tự Đức, quan văn hay quan võ được trọng dụng nhiều hơn?

 • A. Quan văn

 • B. Quan võ

 • C. Cả quan văn lẫn quan võ

Vua Tự Đức nổi tiếng với giai thoại nào dưới đây?

7. Vua Tự Đức nổi tiếng với giai thoại nào dưới đây?

 • A. Tự lấy vợ cho mình

 • B. Tự khắc bia mộ cho mình

 • C. Xử tử bố vợ

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo