Tin Mới

Vị vua nào nổi tiếng tàn ác từng bị người đời gọi là ‘quỷ vương’?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Sau khi lên ngôi, ông không chăm lo chính sự, hằng đêm đều cùng cung nhân, phi tần uống rượu, say sưa rồi hành lạc vô độ. Khi say sưa xong, ông sẵn sàng giết luôn cả cung nhân vừa được mình ôm ấp, gần gũi.
Vua nào bị người đời gọi là "quỷ vương"?

1. Vua nào bị người đời gọi là "quỷ vương"?

 • A. Lê Tương Dực

 • B. Lê Ngọa Triều

 • C. Lê Uy Mục

Tên thật của vị vua này là gì?

2. Tên thật của vị vua này là gì?

 • A. Lê Tuấn

 • B. Lê Oang

 • C. Lê Hạo

Ông là cháu nội của ai?

3. Ông là cháu nội của ai?

 • A. Lê Tư Thành

 • B. Lê Long Đĩnh

 • C. Lê Chiêu Thống

Vừa lên ngôi, ông đã sai thuộc hạ bí mật hại người có ý nhục mạ mẹ mình. Đó là ai?

4. Vừa lên ngôi, ông đã sai thuộc hạ bí mật hại người có ý nhục mạ mẹ mình. Đó là ai?

 • A. Bà nội của vua Lê Uy Mục

 • B. Mẹ của vua Lê Túc Tông

 • C. Cả 2 người trên

Cùng năm đó, ông tiếp tục một cuộc thanh trừng. Quan nào nhà Hậu Lê là nạn nhân?

5. Cùng năm đó, ông tiếp tục một cuộc thanh trừng. Quan nào nhà Hậu Lê là nạn nhân?

 • A. Thượng thư bộ Lễ Đàm Văn Lễ

 • B. Đô ngự sử Nguyễn Quang Bật

 • C. Cả hai người trên

Thầy giáo đã viết hịch kêu gọi quần thần lật đổ Lê Uy Mục?

6. Thầy giáo đã viết hịch kêu gọi quần thần lật đổ Lê Uy Mục?

 • A. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • B. Thân Nhân Trung

 • C. Lương Đắc Bằng

Vua Lê Uy Mục bị ai lật đổ?

7. Vua Lê Uy Mục bị ai lật đổ?

 • A. Lê Kiện

 • B. Lê Oanh

 • C. Lê Chất

Cuối đời, vua Lê Uy Mục đã chết như thế nào?

8. Cuối đời, vua Lê Uy Mục đã chết như thế nào?

 • A. Chết trong cô đơn nơi ngục tù

 • B. Chết không toàn thây

 • C. Chết trong đau đớn của bệnh tật

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo