Tin Mới

Vị vua vĩ đại nào cuối đời chết bởi nghi án bị vợ đầu độc?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Với tài kinh bang tế thế xuất sắc, ông được hậu thế ghi nhận là một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, nhưng tiếc là, đến cuối đời lại chết bởi nghi án bị chính vợ mình đầu độc.
Vị vua vĩ đạo nào cuối đời chết bởi nghi án bị vợ đầu độc?

1. Vị vua vĩ đạo nào cuối đời chết bởi nghi án bị vợ đầu độc?

 • A. Lê Nhân Tông

 • B. Lê Thánh Tông

 • C. Lê Hiển Tông

Ông là vị vua thứ mấy của triều Hậu Lê?

2. Ông là vị vua thứ mấy của triều Hậu Lê?

 • A. Thứ ba

 • B. Thứ tư

 • C. Thứ năm

Sinh thời, Lê Thánh Tông là vị vua nổi tiếng tài giỏi ở lĩnh vực nào?

3. Sinh thời, Lê Thánh Tông là vị vua nổi tiếng tài giỏi ở lĩnh vực nào?

 • A. Văn thơ

 • B. Võ nghệ

 • C. Hội họa

Vua Lê Thánh Tông có ngoại hình thế nào?

4. Vua Lê Thánh Tông có ngoại hình thế nào?

 • A. Xấu xí

 • B. Dị tật

 • C. Tuấn tú

Ông lên ngôi sau sự kiện nào?

5. Ông lên ngôi sau sự kiện nào?

 • A. Lê Thái Tông qua đời đột ngột

 • B. Lê Nhân Tông bị hãm hại

 • C. Lê Nghi Dân bị lật đổ

Bộ luật nào được ban hành dưới thời trị vì của vua Lê Thánh Tông đến nay vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn?

6. Bộ luật nào được ban hành dưới thời trị vì của vua Lê Thánh Tông đến nay vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn?

 • A. Hồng Đức

 • B. Hình Luật

 • C. Hình Thư

Vị trạng nguyên nổi tiếng nào rất được vua Lê Thánh Tông yêu mến nhờ tài năng và đức độ, khi chết được vua làm thơ khóc?

7. Vị trạng nguyên nổi tiếng nào rất được vua Lê Thánh Tông yêu mến nhờ tài năng và đức độ, khi chết được vua làm thơ khóc?

 • A. Lê Văn Thịnh

 • B. Lương Thế Vinh

 • C. Mạc Hiển Tích

Lê Thánh Tông đã minh oan cho đại thần nào?

8. Lê Thánh Tông đã minh oan cho đại thần nào?

 • A. Lê Văn An

 • B. Nguyễn Trãi

 • C. Thân Nhân Trung

Vua Lê Thánh Tông cho lập nhà Tế sinh để làm gì?

9. Vua Lê Thánh Tông cho lập nhà Tế sinh để làm gì?

 • A. Chữa bệnh cho dân

 • B. Chữa bệnh cho quan lại

 • C. Cả 2 đáp án trên

Người vợ nào của vua Lê Thánh Tông bị đời sau cho là đã giết hại vua?

10. Người vợ nào của vua Lê Thánh Tông bị đời sau cho là đã giết hại vua?

 • A. Nguyễn Thị Anh

 • B. Nguyễn Nương

 • C. Nguyễn Hằng

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo