Tin Mới

Xã nào có mật độ dân số đông nhất Việt Nam?

(Ngày Nay) - Diện tích đất không tăng lên mà ngày càng thu hẹp do biển xâm thực trong khi dân số không ngừng tăng khiến xã nào trở thành xã có mật độ dân số đông nhất Việt Nam.
Xã có mật độ dân số đông nhất Việt Nam có tên là gì?

1. Xã có mật độ dân số đông nhất Việt Nam có tên là gì?

 • A. Ngư Lộc

 • B. Bảo Lộc

 • C. Lâm Lộc

 • D. Lĩnh Lộc

Xã Ngư Lộc thuộc tỉnh nào của nước ta?

2. Xã Ngư Lộc thuộc tỉnh nào của nước ta?

 • A. Hà Tĩnh

 • B. Nghệ An

 • C. Thanh Hóa

 • D. Quảng Bình

Diện tích của xã Ngư Lộc là bao nhiêu?

3. Diện tích của xã Ngư Lộc là bao nhiêu?

 • A. 0,46km2

 • B. 1,46km2

 • C. 2,46km2

 • D. 3,46km2

Mật độ dân số xã Ngư Lộc là bao nhiêu?

4. Mật độ dân số xã Ngư Lộc là bao nhiêu?

 • A. 6.000 người/km2

 • B. 16.000 người/km2

 • C. 26.000 người/km2

 • D. 36.000 người/km2

Phía tây và tây nam giáp với xã nào?

5. Phía tây và tây nam giáp với xã nào?

 • A. Can Lộc

 • B. Xuân Lộc

 • C. Minh Lộc

 • D. Hạ Lộc

Phía bắc giáp xã nào?

6. Phía bắc giáp xã nào?

 • A. Ngọc Lộc

 • B. Liên Lộc

 • C. Nga Lộc

 • D. Hưng Lộc

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo