Tin Mới

Dự đoán 7 sự kiện khoa học nổi bật sẽ diễn ra năm 2015

Dự đoán 7 sự kiện khoa học nổi bật sẽ diễn ra năm 2015

Đạt được thỏa thuận chung trong vấn đề thay đổi khí hậu, Dịch Ebola đi đến hồi kết, Nghiên cứu sâu các tiểu hành tinh... là những dự đoán của các chuyên gia về những sự kiện khoa học nổi bật sẽ diễn ra trong năm 2015 được trang Discovery...