Tin Mới

Giá sữa sẽ tiếp tục được giữ ổn định

Giá sữa sẽ tiếp tục được giữ ổn định

Trong cơ cấu giá thành sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sản xuất trong nước, các loại nguyên liệu sữa chỉ chiếm khoảng 40-45% giá bán. Để sản xuất ra sữa thành phẩm, ngoài nguyên liệu còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố khác như: Lương công nhân...