Tin Mới

Phương thức mới tạo nên nền giáo dục toàn diện

Phương thức mới tạo nên nền giáo dục toàn diện

 Trong bối cảnh nền giáo dục đào tạo đang đổi mới toàn diện, căn bản đòi hỏi người thầy phải tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục trong suốt sự nghiệp nhằm chuyển từ một nền giáo dục truyền thụ kiến thức sang phát huy tối đa khả năng của học sinh. Muốn đạt...