Tin Mới

Bộ GD&ĐT đặt hàng các đề tài khoa học công nghệ

Báo nói Ngày Nay
Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2020. Tổng kinh phí là 84.400 triệu đồng.

Danh sách các đề tài được phân bổ cho các đơn vị như sau: ĐH Đà Nẵng (11 đề tài), ĐH Huế (13), ĐH Thái Nguyên (12), Học viện Quản lí giáo dục (2), Trường cán bộ quản lí giáo dục TPHCM (1 đề tài), Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương TPHCM (1), ĐH Bách khoa Hà Nội (20 đề tài), Đại học Cần Thơ (10 đề tài), Trường Đại học Đà Lạt (1), ĐH Đồng Tháp (3), Đại học Giao thông vận tải (7), ĐH Kinh tế quốc dân (8), ĐH Kinh tế TPHCM (4), ĐH Luật TPHCM (1), ĐH Mỏ địa chất (8), ĐH Mở Hà Nội (3), ĐH Mở TPHCM (3), ĐH Mỹ thuật công nghiệp (1), ĐH Ngoại thương (5), ĐH Nha Trang (3), ĐH Nông lâm TPHCM (5), ĐH Quy Nhơn (7), ĐH Sư phạm Hà Nội (10), ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (3), ĐH Sư phạm TPHCM (5), ĐH Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên (2), ĐH Sư phạm Nghệ thuật trung ương (1), ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (1), ĐH Sư phạm TPHCM (4), ĐH Tây Bắc (2), ĐH Tây Nguyên (4), ĐH Thương mại (5), ĐH Việt Đức (1), ĐH Vinh (6), ĐH Xây dựng (7), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (4). 

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái Đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 với tổng kinh phí là 10.310 triệu đồng (Có 17 đề tài).

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2020 thuộc chương trình phát triển Vật lí với tổng kinh phí là 5.600 triệu đồng (Có 10 đề tài).

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Toán học với tổng kinh phí là 5.390 triệu đồng (Có 10 đề tài).

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề tài theo quy định quản lí đề tài khoa học cấp bộ ban hành tại thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành.

Theo GD&TĐ

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo