Tin Mới

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ là Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 cùng Tổ Thư ký giúp việc đã được thành lập, gồm có 69 thành viên.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Mới đây, Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo đã được thành lập theo Quyết định số 810/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 gồm có 37 thành viên, trong đó Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là Trưởng ban cùng với hai Phó trưởng ban thường trực, hai Phó trưởng ban, hai Ủy viên thường trực và 30 Ủy viên. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 32 thành viên.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 là chỉ đạo việc tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 theo đúng Quy chế của Kỳ thi.

Quyết định số 810/QĐ-BGDĐT cũng cho biết, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký sẽ do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ của kì thi THPT Quốc gia và các công việc tuyển sinh  khác có liên quan.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo