Tin Mới

Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin?

Ngày 12/12/2018, Bộ GD-ĐT thông báo 129 Đại học, Học viện, trường Đại học và 46 Sở Giáo dục và Đào tạo trên phạm vi cả nước đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.

Theo đó, Bộ GD-ĐT thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (tính đến ngày 2/11/2018).

Danh sách các đơn vị bao gồm:

Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin? - ảnh 1
Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin? - ảnh 2
Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin? - ảnh 3
Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin? - ảnh 4
Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin? - ảnh 5
Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin? - ảnh 6
Đơn vị nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin? - ảnh 7

Danh sách các đơn vị  đủ điều kiện cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin.

Theo VTC News

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo