Tin Mới

Hải Phòng miễn học phí cho học sinh từ năm học 2020-2021

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Theo ước tính của UBND TP Hải Phòng, sau khi thực hiện việc hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT, tới năm học 2024 - 2025, tổng kinh phí hỗ trợ sẽ là hơn 480 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hải Phòng khóa 15 chiều ngày 5/12, Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh các bậc học phổ thông trên địa bàn thành phố chính thức được HĐND thông qua, báo Tiền Phong đưa tin.

Cụ thể, thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và trung học cơ sở bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, đối với học sinh THPT bắt đầu từ năm học 2021 – 2022. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ được thực hiện theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục (tối đa không quá 12 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non và không quá chín tháng/năm học đối với học sinh THCS, THPT và bổ túc).

Theo UBND TP Hải Phòng, việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội.

Việc Hải Phòng ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đây là chính sách của thành phó nhằm thực hiện phương châm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau; mọi người dân Hải Phòng được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ với chất lượng ngày càng cao các dịch vụ công thiết yếu đặc biệt là y tế, giáo dục; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Hải Phòng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục, theo VietNamNet.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo